Blog - Supermicro.pl

Blog tematyczny poświęcony nowościom technologicznym od Supermicro

Opublikowano dnia 20-12-2019 o godzinie 14:29:44

SharePoint 2019 oferuje niektóre funkcje lokalne, które wcześniej były dostępne tylko w chmurze, tj. w Office 365. Obejmuje to przechowywanie danych w chmurze, nowy wygląd i działanie oraz ulepszone zapobieganie wyciekom danych. Dlatego warto, aby firmy korzystały z nowej wersji, jeśli funkcje i usługi z Office 365 mają być również używane lokalnie. Istnieją również funkcje ochrony danych. Program SharePoint 2019 otrzymał również nowy wygląd, który teraz odpowiada wersji w chmurze. SharePoint zawiera również ulepszoną funkcję wyszukiwania, która nie tylko klarowniej wyświetla wyniki, ale także przeszukuje dane w chmurze dzięki połączeniu z Office 365.

Bliżej Office 365

Dzięki SharePoint 2019 Microsoft wprowadza nowoczesny wygląd SharePoint Online, znany z Office 365 również w wariancie lokalnym. Obejmuje to nowy układ ikon i dokumentów. Pulpit nawigacyjny i widok stron, list i bibliotek również wydają się być bardziej nowoczesne i łatwiejsze do zarządzania i dostosowywania. Microsoft rozszerzył również funkcje zespołu o SharePoint 2019. W nowej wersji członkowie zespołu mogą aktualizować pliki każdej osoby w grupie, w tym nowe informacje z dokumentów zapisanych w SharePoint. Dzięki Team News nowi członkowie mogą być automatycznie informowani o tym, co jest ważne w zespole w SharePoint, czy są nowe dokumenty, jakie są terminy i innych dane, które zostały zapisane w SharePoint - zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Przechowywanie w chmurze dla SharePoint

SharePoint 2019 obsługuje teraz OneDrive dla Firm. Umożliwia to firmom konfigurowanie własnego przechowywania w chmurze i używanie danych lokalnie poprzez synchronizację między urządzeniami. SharePoint korzysta z klienta „Next Generation” do łączenia się z bibliotekami dokumentów. Poprzednia wersja 2016 nadal korzystała ze starego klienta opartego na „Groove”. Pojemność wynosi do 15 GB. Dane można załadować do biblioteki lub udostępnić za pomocą OneDrive dla Firm za pośrednictwem SharePoint 2019. Używanie znaków „#” i „%” jest dozwolone w nazwach folderów, także w OneDrive dla Firm. Microsoft zwiększył długości ścieżki URL z 260 jednostek kodu Unicode do 400.

Użytkownicy mogą również pracować z wieloma kontami. Biblioteki dokumentów w SharePoint 2019 umożliwiają udostępnianie dokumentów w OneDrive dla Firm na lokalnych serwerach. W tym celu nie jest wymagane połączenie z Office 365 lub chmurą. Z tych samych funkcji można korzystać lokalnie, zarówno w OneDrive dla Firm jak i w Office 365.

Microsoft ulepszył również opcję przywracania usuniętych plików w SharePoint 2019. W ten sposób dokumenty, które zostały usunięte przez innych użytkowników lub administratorów, mogą zostać przywrócone przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Powinno to ułatwić odzyskiwanie dokumentów bez konieczności angażowania działu wsparcia.

Pliki na żądanie w systemie Windows 10

Ulepszona obsługa OneDrive dla Firm w kliencie nowej generacji obejmuje także technologię plików na żądanie dla bibliotek SharePoint. Ta funkcja pokazuje wszystkie pliki znajdujące się w katalogach do synchronizacji, jednak tylko dane, które użytkownik faktycznie otwiera, są synchronizowane z komputerem z systemem Windows 10. Oszczędza to miejsce na komputerach i jednocześnie ułatwia zarządzanie, ponieważ wyświetlane są wszystkie pliki w bibliotece.

W programie Files On-Demand użytkownicy określają czy wszystkie pliki przechowywane online w OneDrive są wyświetlane w Eksploratorze Windows. Użytkownicy następnie mogą pobrać pliki. Jak dotąd Explorer pokazywał tylko pliki, które są już zsynchronizowane, a nie wszystkie pliki zapisane w OneDrive. Jeśli aplikacja w systemie Windows 10 uzyskuje dostęp do pliku zapisanego w OneDrive, ale jeszcze go nie pobrano, system Windows wyświetli okno informacyjne.

Środowiska hybrydowe i skuteczne zarządzanie

Lokalne serwery SharePoint można dzięki temu łatwiej i efektywniej połączyć z chmurą. Microsoft ulepszył również menedżera przepływu pracy, aby umożliwić udostępnianie lokalnych serwerów i zasobów w Share-Point Online. Wraz z nowym Workflow Manager 2019, starszy Workflow Manager otrzymuje aktualizację, która obsługuje nowe funkcje.

Microsoft rozszerzył zarządzanie SharePoint za pomocą PowerShell o nowe polecenia cmdlet, dzięki czemu nowe funkcje w SharePoint 2019 można zautomatyzować za pomocą przepływów pracy i PowerShell. Firmy ze środowiskami hybrydowymi korzystają również z harmonizacji funkcji i interfejsów w obszarze administracji centralnej. W trakcie pracy szybko staje się jasne, że urządzenie hybrydowe powinno działać wydajniej. Kreator konfiguracji hybrydowej pojawia się w centralnej administracji, wyszukiwanie z Office 365 jest zintegrowane z SharePoint, a udane połączenie lub jego status są również widoczne na każdym kliencie.

Za pomocą tak zwanego przekierowania profilu, konfiguracje stron zespołu lub ustawienia osobiste w Office 365 mogą być synchronizowane z lokalnymi serwerami SharePoint. Tutaj można również zintegrować funkcję zarządzania profilami Office Delve. Odpowiednie ustawienia dla użytkowników można zapisać i skonfigurować centralnie, nawet jeśli Office 365 jest używany równolegle z SharePoint 2019.

SharePoint 2019 może używać uwierzytelniania SMTP do wychodzących wiadomości e-mail. Ustawienia przekazywania i infrastruktura nie są już potrzebne. Dzięki SharePoint 2019 w środowiskach hybrydowych, wysyłanie wiadomości e-mail przez Exchange Online w Office 365 także jest możliwe. SharePoint działa teraz bardziej efektywnie z Exchange i Exchange Online w tym obszarze. Ustawienia osobiste i profile można również synchronizować między Office 365 i SharePoint, to samo dotyczy ustawień lub dostosowań na stronach zespołu. Jest to przydatne, jeśli lokalnie używanych jest kilka środowisk SharePoint lub jeśli SharePoint współdziała w środowisku hybrydowym z SharePoint Online i innymi usługami w Office 365.

Z funkcji PowerBI można korzystać, eksportując listy z SharePoint, ale sam składnik Web PowerBI nie jest zintegrowany z SharePoint 2019. Nawiasem mówiąc, dotyczy to wielu składników sieci Web w usłudze Office 365. SharePoint 2019 otrzyma wiele dostosowywanych składników sieci Web, które umożliwią SharePoint lepszą obsługę dokumentów, filmów, zdjęć, stron internetowych i kanałów Yammer w przyszłości. W szczególności części internetowe, które zostały opracowane wyłącznie lub w dużej części dla chmury, nie są jeszcze planowane dla SharePoint.

Korzystaj z taksonomii lokalnie i w chmurze

Tak zwana taksonomia umożliwia przypisanie metadanych do dokumentów. Dzięki SharePoint 2019 i Share-Point Online w Office 365 te metadane mogą być synchronizowane między dwoma produktami. W środowiskach hybrydowych metadane są dostępne w chmurze i lokalnie. Typy treści można również synchronizować między serwerami lokalnymi a serwerami w chmurze. Ułatwia to tworzenie nowych metadanych i typów zawartości, a także równoległe działanie SharePoint 2019 i SharePoint Online w Office 365.

Dzięki „Witrynom komunikacyjnym” strony zespołu można bardzo szybko tworzyć w SharePoint 2019. Układ stron jest szybko dostosowywany, a obiekty można łatwo zintegrować. Zintegrowana jest również współpraca z Yammer. Powinno to poprawić szybkość i wydajność oraz umożliwić zespołom łatwiejszą pracę z SharePoint zamiast korzystania z innych instrumentów.

Nowe funkcje w Zapobieganiu utracie danych

SharePoint 2019 ma technologie zapobiegania utracty danych podobne do Exchange. Ważne dokumenty można lepiej zabezpieczyć i zapobiec przypadkowemu lub niepowołanemu udostępnianiu wrażliwych danych. Serwer rozpoznaje na przykład numery ubezpieczenia społecznego lub dane karty kredytowej na podstawie wytycznych DLP i automatycznie chroni te dane. Funkcje współpracują z Exchange Online i Exchange 2019.

W SharePoint 2019 zapobieganie utracie danych jest również zintegrowane z wyszukiwaniem firm. Centrum eDiscovery i pamięć masowa umożliwiają wyszukiwanie poufnych informacji w czasie rzeczywistym.

Możesz użyć szablonów zasad DLP. Możesz wybrać szablon podczas instalacji, a następnie użyć go do stworzenia własnych niestandardowych zasad DLP. DLP może również współpracować z innymi usługami w tym obszarze, na przykład z DLP w Exchange Online lub lokalnymi instalacjami Exchange.

Wymagania dotyczące SharePoint 2019

SharePoint 2019 obsługuje Windows Server 2016 i Windows Server 2019. Dane można zapisywać na serwerach SQL w wersjach SQL Server 2016 i 2017. Aby zainstalować Share-Point 2019 na serwerze, niezbędna jest rola serwera internetowego IIS. Starsze komponenty z IIS 6 nie są już potrzebne w SharePoint 2019. Ponadto SharePoint 2019 jest zgodny z .NET Framework 4.72, który musi być zainstalowany na serwerze.

Do instalacji wymagany jest również pakiet redystrybucyjny VC ++ dla VS 2017, Client Protection and Control Client 2.1, Sync Framework Runtime v1.0 SP1, Windows App Fabric 1.1 CU7, WCF Data Services 5.6 i Microsoft Identity Extensions.

SQL 2012 SP4 Native Client jest wymagany do połączenia z serwerem SQL. Microsoft zaleca użycie co najmniej 16 GB pamięci RAM, jednak optymalne jest 24 GB pamięci RAM lub więcej. Ogólnie rzecz biorąc, instalacja programu SharePoint 2019 odpowiada instalacji programu SharePoint 2016. Możliwe jest także uaktualnienie lokalnych instalacji programu SharePoint 2016 bezpośrednio do programu SharePoint 2019.

Podsumowanie

SharePoint 2019 jest szczególnie cenny dla firm, które korzystają z Office 365 i SharePoint Online równolegle. Nawet jeśli istnieje wiele zespołów do centralnego przechowywania danych, SharePoint 2019 jest idealnym narzędziem. Zastosowanie razem z Microsoft Exchange 2019 ma sens, ponieważ tutaj również dane mogą być lepiej zabezpieczone przez zapobieganie utracie danych.